مبانی آزمون معیار

 

اهداف  آزمون معیار چیست و جایگاه آن کجاست؟ در دسته بندی های مختلفی از ارزیابی و سنجش انجام می شود آزمون معیار در کجا قرار می گیرد و چه موقعیتی دارد؟  ضرورت اجرای آزمون چیست؟ و.....

این ها سوالاتی هستند که سعی شده است در سند زیر به آنها پاسخ داده شود. مبانی و جایگاه آزمون معیار به بررسی ضرورت، اهداف و موقعیت آزمون معیار در میان بقیه روش های ارزیابی می پردازد.

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید