کتب قدیمی

سالنامه دارالفنون ( تهران، فروردین ماه 1327)

نام کتاب : انشاء جدید مقدماتی

سال چاپ : طهران 1304 هجری شمسی ( 1344 هجری قمری ) 

تألیف : آقا میرزا مهدیخان دبیرخاقان

 

نام کتاب : هزار مسئله ( حساب و هندسه و جبر و مقابله با جواب آنها )

سال چاپ : مهر ماه 1317

تألیف : ابوالقاسم اعتصامزاده

درباره کتاب :  کتاب هزار مسئله در رابطه با حل مسائل ( جمع ، تفریق و ...) میباشد .

 

نام کتاب : منتخب نصاب ( کلاس پنجم ، کلاس ششم ) ابتدایی

سال چاپ : اردیبهشت 1304 هجری شمسی ( 1343 هجری قمری ) 

تألیف : آقا شیخ محمد علی ناطق الاسلام قمی

درباره کتاب :  کتاب منتخب نصاب جهت فراگرفتن لغات عربی می باشد.


آرشیو